Om Annika Edin

   

        Lek & Visa       

ANNIKA EDIN

Född 1951 i Stockholm

Bor i Sundsvall

Singersongwriter, fritidspedagog undersköterska, mamma, mormor, regnbågspensionär


OM MIG

BAKGRUND

Jag föddes i mitten av förra århundradet, till och med i ett annat årtusende om man besinnar. Det känns som en stor rikedom att ha sett andra tider, ha följt utvecklingen, både samhällets och min alldeles egna. Min privata skatt består av sånger som berättar om det jag mött och erfarit.

Min upplevelse är att ju äldre jag blir, desto mer förflyttas mitt perspektiv uppåt, eller kanske är det så jag vill se på mig själv och världen - uppifrån, som ner i ett tittskåp.


ARBETAT SOM

Jag arbetade i många år som undersköterska i äldreomsorgen, innan dess jobbade jag som fritidspedagog bland barn och unga. Under de år mina fyra barn föddes var jag väldigt mycket mamma. Jag och min dåvarande man drev en gammal stenkvarn i Ådalen. Vi var mjölnare.


MUSIKEN 

Så länge jag kan minnas har jag dokumenterat livet i sånger. Temat har växlat med åren, men nu när jag kan blicka tillbaks inser jag att varje gång jag satt mig ner och skrivit, så  har drivkraften varit ett slags ifrågasättande kombinerat med en vision.


VÄRDEGRUND

Min grundupplevelse av min plats i tillvaron är att allt  och alla hör ihop, samtidigt som var och en av oss är unik. Jag vill gärna se på världen med kärleksglasögon. Jag har stått vid vägskäl där jag gjort mina val och enklast förklarar jag genom att citera en av mina sånger.


Jag står och ser på världen nu ur annat perspektiv

Det var tungt att ro i motvind, men man blev ju kreativ

Nu vill jag drömma, känna tillit, jag vill släppa tanken fri.

Jag vill att du ska finna egna ord och egen poesi.


Ja, jag vill låta barnet leva, jag vill bli en lyckofe

Med kärleken som bränsle vill jag sväva ut och ge

Jag vill tina frusna källor, se dem dansa glatt igen.

Himlen är oändlig, jorden är vår bästa vän.


Må så vara att man klantar sig och snavar lite grann

Huvudsaken är att man trots allt kan vara sann

Du är du och jag är jag - var och en av oss unik

men våra steg mot jorden blir till unison musik

Vi är bara människor, den saken är helt klar

För övrigt bjuder livet sällan några färdiga svar."


AnnikaAnnikaEdin Lek&Visa 2013