Stolt undersköterska

Lek & Visa

Stolt undersköterska

Jag började jobba i vården på 70-talet och då som extravak för svårt sjuka människor - helt utan utbildning. Det var sannerligen en utmaning och en djupgående erfarenhet. Redan då drömde jag om en utbildning till undersköterska med alla kunskaper det innebar. Men livet gick andra vägar och det var först på min 50-årsdag som jag kunde sätta på mig undersköterskebroschen. Sedan dess har jag jobba inom hemtjänsten. Jag har älskat mitt jobb och har skrivit sånger om det. För att höja yrkesstolthet och status och för att påverka.

Ni kan lyssna till några av mina hemtjänstsånger på Youtube

Sången "Vi ska göra det" handlar om ett förändringsarbete vi gjorde i min grupp 2011.

Jag vill lyfta fram hur mycket vi kan åstadkomma när vi kan påverka vår egen situation och använda all den kompetens som finns hos oss som arbetar närmast brukarna.

AnnikaEdin Lek&Visa 2013